kajo@diaryland
» Gästbok
» Mejl

» Arkiv
» Stängt – Kajo bor inte här längre
» Sprängkraft
» En ny bubbla
» Bekvämt vs Bra
» Presentpack


2006-02-27 - Läsbarhet

Några texter som jag skrivit i tjänsten ska översättas till engelska. För att ge översättaren en hint om vad som väntar räknade jag lite statistik.

Mina "officiella tjänstetexter" har ett LIX (läsbarhetsindex) på 45-47, det vill säga samma svårighetsgrad som populärvetenskapliga artiklar. När jag skriver här på webben är LIX i snitt 34. Nån enstaka gång har jag legat på 23 och nån gång på 48.

Barn- och ungdomsböcker ligger ofta under 24 vilket är mycket lättläst. Dags- och veckopress ligger på medel, 35-44. Allt över 55 klassas som mycket svårläst.

Här kan du räkna ut LIX på dina egna texter.

Vill du veta formeln för hur LIX beräknas så kan du läsa den hos www.webbpennan.com.

Ett annat mått på läsbarhet är ordens medellängd. Ju fler bokstäver i orden, desto tyngre förväntas texten vara att läsa. Jag ligger på 4,9-5,6 (snitt 5,2) bokstäver per ord i "tjänstetexter" och 4,7 här på webben.

Ordens medellängd räknar du lätt ut med hjälp av ordbehandlaren. I Word ligger funktionen under Verktyg/Räkna ord. Dela antalet tecken (utan blanksteg) med antalet ord.

Givetvis finns det också mycket annat som påverkar hur en text uppfattas. Typografin spelar stor roll: för långa eller korta rader, för lite luft mellan raderna, för stor eller för liten grad.... Men LIX och ordmedellängd ger i alla fall en viss ledning.



» Kommentera


« Förra | Nästa »







 
bara ett rosa streck